Sunday, March 21, 2010

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಾಗು ಭಾರತದ ವಾಘಾ ಬಾರ್ದೆರ್ ನಲ್ಲಿನ ವಿಸ್

ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ವಾಘ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ ಹಾಗು ಸಂಜೆ ಫ್ಲಾಗ್ ಮಾರ್ಚ್ ನಡೆತುತ್ತದೆ . ನೋಡಲು ಸುಂದರ ಹಾಗು ಎರದುಕದೆ ಆ ದೇಶಗಳ ಜನರು ನೆರೆದು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗು ದೇಶಪ್ರೇಮ ಮೆರೆಯುತ್ತಾರೆ.!! ಈ ವೀಡಿಯೊ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕಡೆಯಿಂದ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ.

1 comment:

ಸೀತಾರಾಮ. ಕೆ. said...

nice info sharing! I was not knowing about this formality