Monday, April 12, 2010

ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ ಎಂದು ಬದುಕಿದ ಡಾ// ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ನೆನಪು.

ಅದು ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರವಾಗಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ  ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿ  ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ ಅನ್ನುತ್ತ  ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಗನಾಗಿ ಮೆರೆದ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೆಚ್ಚಿನ ರಾಜಣ್ಣ ನೆನಪಿನಿಂದ ಮರೆಯಾಗುವುದು  ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಮಾತು.ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ  ವಿಡಿಯೋ  ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ !!! ಇದನ್ನು ನೋಡಿಯೂ ನಾವು ರಾಜಣ್ಣನ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ನೀವೇ ಹೇಳಿ!!!